Saloni Evropska Unija

Saloni u kojima možete da kupite Dodić nameštaj


Država i grad Naziv salona Adresa Telefon E-Mail
Austrija, Beč Possess Gmbh Fasangasse 26 / daniela.sentic@possess.at
Bugarska, Sofija Enikom M Kap. Dmitar Spisarevski 24 00 359 28 922 091 zoran.gavrilovic@enikom-m.com
Grčka, Kavala Kourou K&CO 12th Kavala-Drama 00 302 510 622 846 koyros02@otenet.gr
Hrvatska, Bedekovčina Grading Matije Gupca 21 00 385 49 213 970 grading@grading.hr
Hrvatska, Slavonski Brod Filia DOO F. Filipovića 50 D 00 385 35 217 850 filia.sb@gmail.com
Slovenija, Polzela Matis Pohištvo Slavinjsko nadrežje 138 00 386 08 205 38 48 matis.pohistvo@gmail.com